Окуу-таанышуу практикасын өтөп жаткан студенттерди өз жеринде текшерүү

2022-11-28 22:51:21 19

2022-жылдын 22-февралынан 26-февраль аралыгында «Менеджмент жана маркетинг» кафедрасынын окутуучулары тарабынан «Менеджмент», «Бизнести башкаруу» багытында 2-курсунда окуп жаткан студенттерди окуу-таанышуу практикасын өтөө жайынан текшерип, тийешелүү тапшырмаларды берип келишти