Кулактандыруу!!!

2022-12-09 10:59:57 0

Кулактандыруу!!! Бардык каалоочу студенттеринин эсине. 2022-жылдын 12-декабрында ЖАК «Кыргыз-Швейцариялык Банктын» Оштогу филиалынын директору Калдаров Аскар Мухтарович «Ишкананы реструктуризациялоону башкаруу» предмети боюнча «Финансылык реструктуризация» темасында МТ(б)-1-19 тайпасына коноктук лекция өтөт. Өтүүчү жери: БиМ факультети, 112-аудитория Убактысы: саат 11:50 - 12:35 Объявление!!! На внимание всем желающим студентам. 12 декабря 2022 года директор Ошского филиала ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк» Калдаров Аскар Мухтарович проведет гостевую лекцию в гр. МТ(б)-1-19 на тему «Финансовая реструктуризация» по предмету «Управление реструктуризацией предприятия». Место проведение: факультет БиМ, 112 аудитория Время : 11:50 - 12:35