3-апрель Бухгалтерлердин жана аудиторлордун кесиптик күнүнө карата “Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит” профили боюнча окутуу программасынын сапаты жана бүтүрүүчүлөрдүн компетенциялары

2017-03-31 16:47:08 0

Ош мамлекеттик университети “Бизнес жана менеджмент” факультети “Бухгалтердик эсеп жана экономикалык анализ” кафедрасы 3-апрель Бухгалтерлердин жана аудиторлордун кесиптик күнүнө карата “Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит” профили боюнча окутуу программасынын сапаты жана бүтүрүүчүлөрдүн компетенциялары темасындагы тегерек-стол Тегерек-столдо талкуулануучу суроолор: 1. “Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит” профили боюнча окуу программасынын бүгүнкү күндөгү структурасы жана негизги максаттары (доклад Токторов К.К.) 2. “Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит” профили боюнча адистерди даярдоодогу окуу дисциплиналарынын сунушталышы жана тандалышы (доклад Исраилов Т.М.) 3. Суроо-жооп. Өткөрүү күнү: 2017-жылдын 1-апрели . Убактысы : каттоо саат 9-30 – 10.00., иштөө 10-00 – 12.00. Өтүү орду : БиМ факультети, 5-кабат, конференц-зал.