• Новости Бухгалтерский учет и экономический анализ

ОшМУнун

2022-02-25 14:55:38 16

ОшМУнун "БЭжЭА" кафедрасынын окутуучулары 2022-жылдын 24-25-февраль күндөрү БжМ факультетинин 2-курстун студенттеринин окуу-таанышуу практикалары менен жеринде таанышып кайтышты. Мындан сырткары жумуш берүүчүлөр менен келечектеги кызматташтык жөнүндө пикир алмашуулар болду.