Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартын ишке ашыруунун алкагында билим берүүнүн жыйынтытынын баалоо үчүн баалоо каражаттарынын фондун калыптандыруу

2022-11-28 16:15:24 26

2022-жылдын 26-январь күнү “Менеджмент жана маркетинг” кафедрасында кезектеги семинар уюштурулду. Семинар “Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартын ишке ашыруунун алкагында билим берүүнүн жыйынтытынын баалоо үчүн баалоо каражаттарынын фондун калыптандыруу” деп аталып, кафедра башчы Талайбек уулу Тариэль өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүштү. Анын жүрүшүндө окутуунун натыйжасына жетүүдө жана студенттердин билимин баалоодо баалоо каражаттарынын фондун калыптандыруу өзгөчө мааниге ээ экендиги белгиленди.