Учёный совет факультета

Окумуштуулар кеңешинин максаттары, милдеттери жана функциялары.
(Тилеке каршы бериле элек!)