Профсоюзная организация факультета

Профсоюз уюмунун максаттары, милдеттери жана функциялары.
(Тилеке каршы бериле элек!)