• Международные связи

Международные связи

Эл аралык байланыштар бөлүмүнүн максаттары, милдеттери жана функциялары.
(Тилеке каршы бериле элек!)