Факультеттин стратегиялык планы

СТРАТЕГИЯЛЫК ПЛАНДАР

Пландын аталышы

Мөөнөтү

Ссылкасы

1

Факультеттин бакалавр бөлүмүнүн өнүгүү стратегиясы

2020-2025 ж.ж.

Толук маалыматты ссылканы басуу менен көрүүгө болот

2

Факультеттин магистратура бөлүмүнүн өнүгүү стратегиясы

2021-2026 ж.ж.

Толук маалыматты ссылканы басуу менен көрүүгө болот

3

Факультеттин бакалавр бөлүмүнүн өнүгүү стратегиясы

2021-2026 ж.ж.

Толук маалыматты ссылканы басуу менен көрүүгө болот