2022-2023 окуу жылындагы 2-курстардын окуу-таанышуу практикаларын текшерүү учуру

2023-02-11 10:22:32 174

Бизнес жана менеджмент факультетинин жалпы профессордук окутуучулук курамы 30.01.2023 күндөн 10.02.2023 күнгө чейинки күндөр аралыгында болуп жаткан 2-курстардын окуу-таанышуу практикаларына текшерүүлөрдү жүрүгүзүп, иш-каналар менен болгон практика боюнча келишимдердин мөөнөтүн жаңылап келишти.