Степень бакалавра

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

БИЗНЕС ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ

Урматтуу абитуриенттер! сапаттуу жана заманбап адис болууну кааласаңыздар, анда ОшМУнун "Бизнес жана менеджмент" факультети сиздерди күтөт. Андыктан бизди тандаңыздар!!!

Бизнес жана менеджмент факультетиндеги адистиктер боюнча жалпы маалымат

Адистиктин аталышы

Бизнес информатика

Толук маалымат

Шифр коду

580500

Күндүзгү окуу формасы

4 жыл

Контрактын суммасы

28000 сом

Толук маалымат алуу үчүн "Шилтемени" бас!

Дистанттык окуу формасы

5 жыл

26360 сомАдистиктин аталышы

Экономика (Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит)

Толук маалымат

Шифр коду

580100

Күндүзгү окуу формасы

4 жыл

Контрактын суммасы

33000 сом

Буклет коюла элек!

Дистанттык окуу формасы

5 жыл

30000 сомАдистиктин аталышы

Экономика (Финансы жана кредит)

Толук маалымат

Шифр коду

580100

Күндүзгү окуу формасы

4 жыл

Контрактын суммасы

33000 сом

Буклет коюла элек!

Дистанттык окуу формасы

5 жыл

30000 сомАдистиктин аталышы

Экономика (Ишкана экономикасы жана башкаруу)

Толук маалымат

Шифр коду

580100

Күндүзгү окуу формасы

4 жыл

Контрактын суммасы

31000 сом

Буклет коюла элек!

Дистанттык окуу формасы

5 жыл

29000 сомАдистиктин аталышы

Экономика (Салык жана салык салуу)

Толук маалымат

Шифр коду

580100

Күндүзгү окуу формасы

4 жыл

Контрактын суммасы

30500 сом

Толук маалымат алуу үчүн "Шилтемени" бас!

Дистанттык окуу формасы

5 жыл

29000 сомАдистиктин аталышы

Экономика (Экономикадагы математикалык методдор)

Толук маалымат

Шифр коду

580100

Күндүзгү окуу формасы

4 жыл

Контрактын суммасы

26360 сом

Толук маалымат алуу үчүн "Шилтемени" бас!

Дистанттык окуу формасы

5 жыл

26360 сомАдистиктин аталышы

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

Толук маалымат

Шифр коду

580900

Күндүзгү окуу формасы

4 жыл

Контрактын суммасы

30000 сом

Толук маалымат алуу үчүн "Шилтемени" бас!

Дистанттык окуу формасы

5 жыл

27500 сомБизнес башкаруу адистиги

Адистиктин аталышы

Бизнес башкаруу

Толук маалымат

Шифр коду

580700

Күндүзгү окуу формасы

4 жыл

Контрактын суммасы

27000 сом

Буклет коюла элек!

Дистанттык окуу формасы

5 жыл

26360 сомМенеджмент адистиги

Адистиктин аталышы

менеджмент

Толук маалымат

Шифр коду

580200

Күндүзгү окуу формасы

4 жыл

Контрактын суммасы

26860 сом

Буклет коюла элек!

Дистанттык окуу формасы

5 жыл

26360 сом