Кулактандыруу!!!

2022-12-09 12:48:37 0

Кулактандыруу!!! Бардык каалоочу студенттеринин эсине. 2022-жылдын 12-декабрында «АЛАЙКУ Органикс» ЖЧКсынын директору Сабитов Мирзохид Эркинович «Менеджмент» предмети боюнча «Өндүрүштү башкаруу: уюштуруу системасынын иштеши» темасында ЭБ(б)-3-4, ЭФ(б)-2, ЭН(б)-1, ЭЭ(б)-1-19 тайпаларына коноктук лекция өтөт. Өтүүчү жери: БиМ факультети, 402-аудитория Убактысы: саат 09:45-10:30 Объявление!!! На внимание всем желающим студентам. 12 декабря 2022 года директор ОсОО « АЛАЙКУ Органикс » Сабитов Мирзохид Эркинович проведет гостевую лекцию в гр. ЭБ(б)-3-4, ЭФ(б)-2, ЭН(б)-1, ЭЭ(б)-1-19 на тему « Управление производством: функционирование организационной системы » по предмету « Менеджмент ». Место проведение: факультет БиМ, 402 аудитория Время : 09:45 -10:30